Biz hakda

kompaniýa_intr_gallery_01w

GÖZLE. .N

KEEPON, zarýad berilýän batareýalary we çözgütleri, ýörite zarýad berijileri we ýokary netijeli elektrik üpjünçiligini taslamak we öndürmek boýunça tejribä eýe bolup, pudaga ýolbaşçylyk etmegi maksat edinýär.

Dizaýn we in engineeringenerçilikden başlap, öndürijilik synagyna we köpçülikleýin önümçilige çenli, Keepon çaltlaşdyrylan ahyrky çözgütleri üpjün edýär.Giňişleýin bazar / amaly tejribämiz, tehnologiýa agnostiki çemeleşmesi, global aýak yzy we wertikal integrasiýa, ygtybarly, ygtybarly we innowasion güýç çözgütlerini bazara adatdan daşary tizlikde bermäge mümkinçilik berýär.

KEEPON-yň 100-den gowrak işgäri bolan Guangdongyň üç ýerinde desgalary bar.16 ýyldan gowrak wagt bäri, KEEPON ​​elektrik gurallary, lukmançylyk we aragatnaşyk hyzmatdaşlary üçin ýokary hilli we tehnologiki taýdan ösen çözgütleri bermäge borçlanýar.

Görüş

Ygtybarly energiýa energiýasy, düýbünden howpsuz, hapalanma ýok.

MISSION

Performanceokary öndürijilikli batareýa önümimiz we çözgütlerimiz bilen has ýaşyl, has güýçli, has uzak hyzmat ömri

Biz hakda KEEPON, ýaşyl täze energiýa güýji we energiýa saklaýyş ulgamy çözgütleri we hyzmatlary bilen üpjün edilen hünärmen kompaniýa;tehnologiýany ösdürmäge we litiý-ion energiýa dolandyryş ulgamlaryny ulanmaga ygrarly.KEEPON ​​dizaýn, işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir: elektrik forkliftleri, elektrik stakerleri we AGV awtomatiki ýük awtoulaglary ýaly logistika enjamlary üçin litiý batareýa paketleri;iki tigirli elektrik ulaglary, üç tigirli elektrik ulaglary, garrylar üçin elektrik skuterler, elektrik gezelenç ulaglary we golf arabalary üçin elektrik golf Lityum batareýa paketleri;litiý-ion energiýa saklaýjy energiýa üpjünçiligi, açyk elektrik üpjünçiligi we RV-e mahsus elektrik üpjünçiligi ulgamlary we ş.m. KEEPON ​​adamlara gönükdirilen, innowasiýa ösüşine we hyzmatdaşlyga ygrarlydyr

KEEPON, zarýad berilýän batareýalary we çözgütleri, ýörite zarýad berijileri we ýokary netijeli elektrik üpjünçiligini taslamak we öndürmek boýunça tejribä eýe bolup, pudaga öňdebaryjylygyny dowam etdirýär.